Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til helseministeren

Datert: 01.03.1995
Besvart: 08.03.1995 av helseminister Werner Christie

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): "Det er ulike regler for folketrygdens dekning av utgifter i forbindelse med helsebehandling og tannhelsebehandling. Slik reglene nå er utformet gir dette urimelige utslag når en sykdom også medfører tannbehandling, for eksempel slik vi ser det med en mann fra Sarpsborg som på grunn av kreft får store personlige utgifter til dekning av tannprotese.

Vil statsråden ta initiativ til at regelverket blir endret slik at vi unngår denne type urimelige utslag?"


Les hele debatten