Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til administrasjonsministeren

Datert: 24.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Matvareprisane må vurderast ut frå lønnsnivået.

Har Regjeringa berekningar som syner korleis lønnsnivået og matprisane er her i landet samanlikna med våre naboland?"


Les hele debatten