Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 03.03.1995
Fremsatt av: Ola S. Apeland (Sp)
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 08.03.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen har tidligere uttalt skepsis til nye større forretningssentre/storsentre, dette av hensyn til miljø og negative regionale virkninger av slike etableringer.

Har Regjeringen noen planer for å redusere for nye etableringer av storsentre, som i stor grad fører til overetablering av næringsareal, svekkelse av sentrumsområder i byer og nærliggende områder?" Tatt opp av Ola S. Apeland


Les hele debatten