Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Det er kommunene som har ansvaret for den praktiske bosettingen av flyktninger. I de fleste tilfeller dekkes det statlige tilskuddet de utgifter kommunene har. I noen helt spesielle tilfeller vegrer kommuner seg på grunn av særlig ressurskrevende personer.

Hva kan gjøres fra statens side, for å unngå en uverdig situasjon som gjør disse ytterst få personene til kasteball mellom stat og kommune?"


Les hele debatten