Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Av oppslag i media framgår det at byfornyelsesofre som har måttet forlate sin bolig, og fortsatt sitter med gjeld etter den samme boligen, måtte søke innen 1. mars 1995 for å komme i betraktning når det gjelder gjeldsnedskriving. Det viser seg at bare 60-70 søknader er kommet inn, mens mellom 200 og 300 personer er aktuelle.

Vil statsråden utvide fristen, da det tyder på at svært mange av dem ordningen var ment å hjelpe, ikke er klar over den?"


Les hele debatten