Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 09.03.1995
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 15.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Statens forurensningstilsyn (SFT) etablerer nå et nytt overvåknings- system for luftforurensning i de største byene. Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen er prioritert, i tillegg til Skien og Porsgrunn.

Er miljøvernministeren tilfreds med omfanget av overvåkningsopplegget, og vil miljøvernministeren sørge for at Stavanger kommer med i overvåknings- systemet nå?"


Les hele debatten