Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 03.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Statsråd Hernes' løfter gjennom flere år om å fremme forslag om øket foreldreinnflytelse i skolen, synes ikke å være annet enn tomt prat.

Kan statsråden nå garantere at han vil fremme et slikt forslag i løpet av våren?"


Les hele debatten