Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "De nye høgskolene preges av sterk uro på grunn av strammere økonomiske rammer etter at driftskostnadene pr student er redusert for tredje år på rad og høgskolereformen har medført økte kostnader. Det norske høgskolerådet mener det er behov for 140 mill. kroner i 1995 for å opprettholde budsjett- nivået fra 1994.

Er statsråden tilfreds med situasjonen i høgskolesektoren?"


Les hele debatten