Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til finansministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Dersom et norsk firma opererer i et land hvor smøring er vanlig, blir dette godkjent av norske skattemyndigheter som fratrekk i inntekta dersom det er utgifter som er nødvendige for inntekts erverv. Dette gjelder sjøl om smøring er ulovlig etter norsk lov og etter landets lov.

Hva vil statsråden gjøre for å stoppe denne formen for korrupsjon gjennomført med norske offentlige midler?"


Les hele debatten