Spørretimespørsmål fra Geir Thoresen (Uavh) til justisministeren

Datert: 09.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Geir Thoresen (Uav)

Spørsmål

Geir Thoresen (Uavh): "Politiet i Drammen mistet sin eneste narkotikahund i januar i år. Ildsjeler i Drammen har nå samlet inn over 10 000 kroner og fått tilsagn om ytterligere 2 000 kroner pr måned for at Drammen igjen skal få dette effektive hjelpemiddelet i kampen mot narkotika.

Vil justisministeren sørge for at politikammeret får lov til å ta imot denne gaven?"


Les hele debatten