Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "8. juni 1994 under behandling av Dokument nr. 8:33 for 1993-94, vedtok Stortinget å be Regjeringa utrede forslag til endringer i offentlighetsloven og andre lover for å sikre innsyn i offentlige organers saksbehandling. Stortinget regna med at Regjeringa ville komme tilbake med forslag om nødvendige lovendringer så snart som mulig.

Hvor langt er dette arbeidet kommet?"


Les hele debatten