Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "Under budsjettbehandlingen i oktober 1994 ba Stortinget Regjeringen om å utrede spørsmålet om en egen politiutdanning i Nord-Norge. Argumentene for å be om en utredning var hvilken betydning et slikt utdanningstilbud kunne få for rekrutteringen til politi- og lensmannsetaten i landsdelen.

Kan justisministeren gi en orientering om fremdriften og status når det gjelder arbeidet med utredningen om egen politiutdanning i Nord-Norge?"


Les hele debatten