Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til bistandsministeren

Datert: 08.03.1995
Fremsatt av: Sigrun Eng (A)
Besvart: 15.03.1995 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): "12 kontrakter for leveranser av telefonsentraler fra Alcatel Telecom Norway AS til Kina står i fare på grunn av mangel på blandede kreditter. Kontraktene utgjør 160 årsverk i norske bedrifter.

Ser bistandsministeren noen måte å gjøre om avslaget på søknadene?" Tatt opp av Sigrun Eng


Les hele debatten