Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 06.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av helseminister Werner Christie

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Siden 14. november 1988 er det bestemt at det skal være en talsrepresentant for beboerne i sykehjemsstyrer og andre boformer for heldøgns omsorg og pleie. Dersom det ikke er et eget styre for boformen, skal slik representasjon sikres på annen måte.

Når vil statsråden gi den samme rett til å bli hørt, og dermed sikre innflytelse over sin egen livssituasjon for tusenvis av beboere ved norske aldershjem?"


Les hele debatten