Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Datert: 10.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av helseminister Werner Christie

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Ambulansepersonell over hele landet har reagert på at myndighetene mener det er galt, med henvisning til brudd på taushetsplikten, når det kalles på politi og brannvesen ved utrykning. Det betyr at ambulanse- personalet først må rykke ut til ulykken uten assistanse og deretter be om tillatelse til å varsle politi- og brannvesen fra alle involverte i ulykken. En slik fremgangsmåte kan bety tap av menneskeliv.

Vil statsråden gi retningslinjer som kan bedre forholdene?"


Les hele debatten