Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 09.03.1995
Besvart: 15.03.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Kontrollverket har avdekket utbredt juks i forholdet mellom kjøp og salg av makrell og sild. Selv om departementet lover innskjerping av slutt- seddelforskriftene, uttrykker Kontrollverket behov for flere midler til sterkere innsats på kontrollsiden.

Er statsråden enig i at det bør satses mer på helhetlige aksjoner med feltkontroll, landingskontroll og dokumentkontroll?"


Les hele debatten