Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 16.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Det er vedtatt at arbeidsmarknadsetaten skal redusere talet på tilsette med om lag 300 stillingar. For Oslo og Akershus er dette alt gjort (minus 54 stillingar). Senterpartiet tar til etterretning at arbeidsmarknadsetaten blir dimensjonert etter behov. Arbeidsløysa på landsbasis har gått ned, men ikkje i Oslo/Akershus der arbeidsløysa tvert i mot har gått opp.

Bør ikkje dette tilhøvet koma til uttrykk i mannskapsstyrken - slik at ein ikkje minkar styrken i dei områda der arbeidsløysa stig?"


Les hele debatten