Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 17.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Den politiske kritikken av høringsforslaget om nye arbeidsløysetrygd- regler har styrt utenom to sentrale punkter: fjerning av ferietillegget og at lønn fra sysselsettingstiltak ikke lenger skal telle med i kvalifika- sjonskravet. Begge forslag får svært alvorlige konsekvenser for langtidsledige, men det første er overhodet ikke nevnt og det andre svært godt gjemt i Aften- postens lekkasje 14 dager før høringsnotatet ble lagt fram.

Dreier dette seg om en styrt lekkasje (jf. Arbeiderbladet 13. mars 1995)?"


Les hele debatten