Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til miljøvernministeren

Datert: 16.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Ifølge et oppslag i Dagens Næringsliv 16. mars 1995 har Tofte Industriers klorfabrikk i Hurum, som ble nedlagt i 1992 etter sterkt press fra myndig- heter og miljøorganisasjoner, blitt solgt til India. Klorfabrikken ble ned- lagt i Norge fordi den ikke møtte norske krav til forurensning.

Strider det ikke mot internasjonale avtaler og intensjonserklæringer som Norge har inngått, at denne fabrikken er blitt eksportert fra Norge til India?"


Les hele debatten