Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til utenriksministeren

Datert: 09.05.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag har problemer med å få dømt krigsforbrytere fra det tidligere Jugoslavia, og ikke minst Bosnia. En viktig grunn til dette er den flernasjonale styrkens begrensede mandat når det gjelder arrestasjon av krigsforbrytere og den restriktive praktiseringen av dette mandatet. Manglende arrestasjoner og domfellelse av tidligere krigsforbrytere kan få innflytelse på mulighetene for varig fred i Bosnia.

Hvilke initiativ vil Norge ta i denne forbindelse?


Les hele debatten