Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.03.1995
Fremsatt av: Kari Meløy (SV)
Besvart: 22.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Undervisning i finsk som andrespråk har vært en forsøksordning for elever med kvensk bakgrunn i grunnskolen i Troms og Finnmark siden 1990.

Hvilke tilbud vil departementet i framtiden gi til elever med kvensk bakgrunn for å styrke kvenenes språk og kultur?" Tatt opp av Kari Meløy


Les hele debatten