Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Ifølge oppslag i Vårt Land 15. mars 1995, godkjennes ikke flere års omsorg for egne barn som praksis ved omsorgslinja ved en videregående skole, mens 1/2 års dagmammaarbeid godkjennes.

Vil statsråden ta noe initiativ for å endre på denne urimeligheten?"


Les hele debatten