Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 09.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Er det verkeleg rett at departementet planlegg endring av forskrifter til lova om pressestøtte, slik at A-pressekonsernet skal kunne få oppfylt ønskjet sitt om å betala ut aksjeutbytte samtidig som konsernet mottek nær 100 mill. kroner i pressestøtte?"


Les hele debatten