Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kulturministeren

Datert: 16.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av kulturminister Åse Kleveland

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Ifølgje norske lovvedtak, skal det innkrevjast 3% av omsetting av biletkunst, og desse midla skal gå inn på Bildende Kunstneres Hjelpefond. Fondet skal brukast til støtte for norske biletkunstnarar, deira etterlatne og andre formål til fremme av norsk biletkunst. Dei som vel å ikkje vere organiserte, hevdar dei sjeldan får stønad frå fondet, og at dei ikkje får tevle om nye oppdrag.

Meiner statsråden dette er ei rettferdig ordning?"


Les hele debatten