Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til finansministeren

Datert: 16.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Gårdbruker Roar Østli får ikke lov til å kjøre sin norskregistrerte traktor på det jordstykket han leier på svensk side av riksgrensen, uten å betale svensk toll på traktoren. Grunnen til dette er forandringer i grense- tollsamarbeidet mellom Sverige og Norge da Sverige gikk inn i Den europeiske union.

Vil finansministeren ta et initiativ overfor svenske myndigheter slik at denne uheldige situasjon opphører?"


Les hele debatten