Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til justisministeren

Datert: 13.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "VG 13. mars 1995 skriver at en fengselsbetjent med 25 års ansiennitet er suspendert og risikerer å bli oppsagt fordi han røker på vaktrommet når han er alene der.

Mener statsråden at dette er en rimelig reaksjon?"


Les hele debatten