Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 15.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av helseminister Werner Christie

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "21. oktober 1994 svarte helseministeren på en interpellasjon fra undertegnede vedrørende offentlige leger som tjener store penger på å konkurrere med, eller ved salg av tjenester til, egen arbeidsgiver. VG kan i en artikkel 15. mars 1995 bekrefte omfanget av dette problemet, og viser til situasjonen ved Ullevål sykehus.

Hva har statsråden gjort for å rydde opp i disse uverdige forhold, nå 5 måneder etter interpellasjonen?"


Les hele debatten