Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til forsvarsministeren

Datert: 13.03.1995
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 22.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Ifylgje oppslag i media ligg det føre planar om å pålegge 10 000 vernepliktige å ta del i eit forsøksprosjekt om pedofili. Vernepliktige er innkalla for å lære å forsvare landet.

Vil statsråden syte for at dei slepp å bli bruka som forsøkskaninar i undersøkingar om pervers sex?"


Les hele debatten