Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 17.03.1995
Besvart: 22.03.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Stortinget har flere ganger tidligere, senest i Innst. S. nr. 82 for 1988-89, bedt om at samordning med folketrygdens tilleggsytelser må skje i henhold til samordningsloven § 23 nr. 2 og forutsetningene i tilleggsloven av 17. juni 1966.

Er denne samordningen nå sluttført i alle saker?"


Les hele debatten