Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 24.03.1995
Besvart: 29.03.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I 1993 forutsatte Samferdselsdepartementet at det i områdene nærmest hovedflyplassen på Gardermoen skal bli gitt tilbud om kjøp av boliger. Det gjelder Kneppefeltet, Sør-Gardermoen og Tronstuløkken (Midtskogen).

Hvilke vurderinger er foretatt som medfører at beboerne på Midtskogen ikke lenger gis dette tilbudet?"


Les hele debatten