Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.03.1995
Besvart: 29.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Vil statsråden ta initiativ til nødvendige lovendringer for å sikre videregående skoler hjemmel for å kunne utvise elever som begår volds- handlinger mot medelever eller andre i skoletiden, under arrangement med tilknytning til skolen eller på skolens område i fritiden?"


Les hele debatten