Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til justisministeren

Datert: 21.03.1995
Besvart: 29.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Hvilke negative konsekvenser for Norge og norsk utlendingspraksis vil det gi dersom justisministeren innvilget søknad om utvidet oppholdstillatelse til juni 1995 for 17-årige Tendai Gambe fra Zimbabwe, slik at hun får fullført sin frisørutdannelse på videregående skole i Vestby?"


Les hele debatten