Spørretimespørsmål fra Arild Hiim (H) til justisministeren

Datert: 23.03.1995
Besvart: 29.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Arild Hiim (H)

Spørsmål

Arild Hiim (H): "I årets budsjett styrket Stortinget budsjettet for Kriminalomsorg i frihet (KIF) ved blant annet å tildele KIF nye stillinger øremerket for tilsyn med prøveløslatelse og sikringsdømte.

Hva har Regjeringen gjort for å følge opp Stortingets vedtak?"


Les hele debatten