Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 22.03.1995
Besvart: 29.03.1995 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ved Skarbøvik sykehjem i Ålesund må pasientene legge seg mellom kl. 15.00 og 16.00 om ettermiddagen, dersom de skal få lov til å stå opp neste morgen. Tidligere har de samme pasientene ved sykehjemmet måttet ligge 2 dager sammenhengende, og ifølge styreren ved sykehjemmet skyldes dette manglende ressurser.

Vil helseministeren, gjennom Statens helsetilsyn, gripe inn og endre på de uverdige forholdene ved Skarbøvik sykehjem?"


Les hele debatten