Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 23.03.1995
Besvart: 29.03.1995 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Når vil helseministeren tillate kunstig befruktning ved bruk av mikro- prøverørsteknikken?"


Les hele debatten