Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til nærings- og energiministeren

Datert: 24.03.1995
Rette vedkommende: Handelsministeren
Besvart: 29.03.1995 av handelsminister Grete Knudsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "I Aftenposten 23. mars 1995 uttaler nærings- og energiministeren sterk bekymring for nye tollmurer mellom Norge og Sverige. I henhold til GATT- reglene, Generalavtalen artikkel XXIV punkt 5 a skal inngåelsen av en toll- union ikke føre til høyere tollsatser enn dem som gjaldt før inngåelsen av avtalen.

Når ba Regjeringa første gang om forhandlinger om tollreduksjoner i hen- hold til GATT-avtalen, og hvor mange forhandlingsmøter har det til nå vært?"


Les hele debatten