Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

Datert: 20.03.1995
Fremsatt av: Valgerd Svarstad Haugland (KrF)
Besvart: 29.03.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Medfører det riktighet at Sosial- og helsedepartementet ikke har ført nøye nok kontroll med midlene som er bevilget til psykisk utviklingshemmede, slik at bevilgningene har vært nyttet til andre formål i kommunene, og hva vil sosialministeren iverksette for å få full kontroll med bevilgede midler til de psykisk utviklingshemmede?" Tatt opp av Valgerd Svarstad Haugland


Les hele debatten