Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til sosialministeren

Datert: 24.03.1995
Fremsatt av: Jorid Avdem (Sp)
Besvart: 29.03.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Ifølge ulike undersøkelser fungerer ikke yrkesskadeforsikringen i tråd med de forutsetningene Stortinget la til grunn da loven ble vedtatt. Særlig for de mindre bedriftene er ordningen blitt en økonomisk belastning. Dessuten stimulerer ikke loven til forebyggende arbeid.

Hva vil departementet gjøre for å forbedre yrkesskadeforsikringen?" Tatt opp av Jorid Avdem


Les hele debatten