Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til utenriksministeren

Datert: 31.03.1995
Fremsatt av: Olaf Gjedrem (KrF)
Besvart: 05.04.1995 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Grensepasseringar til mange av landa i Aust-Europa er i dag alt for tidkrevjande.

Vil utanriksministeren ta initiativ overfor desse landa og arbeida for tiltak som kan redusera ei belastande ventetid for varetransport, personferdsel og vanleg turisme?" Tatt opp av Olaf Gjedrem


Les hele debatten