Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 24.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Ifølge brev fra Troms fylke er ikke Nord-Norge representert i utvalget som skal vurdere blant annet inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.

Ser ikke statsråden det urimelige i at hele den nordlige landsdelen ikke er representert i et så viktig utvalg, og vil henstillingen om at Kommunenes Sentralforbund i de tre nordligste fylkene får anledning til å utpeke en representant fra landsdelen, bli imøtekommet?"


Les hele debatten