Spørretimespørsmål fra Snøfrid Skaare (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 30.03.1995
Fremsatt av: Dag C. Weberg (H)
Besvart: 05.04.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Snøfrid Skaare (H)

Spørsmål

Snøfrid Skaare (H): "Arbeidsledige som har vært mer interessert i å få realisert sine forretningsideer enn å stå passivt i ledighetskø, har fått problemer med arbeidskontorene.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at et stivbent regelverk og mangelfull rådgivning ved arbeidskontorene stimulerer til passivitet hos arbeidssøkerne?" Tatt opp av Dag C. Weberg


Les hele debatten