Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 30.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Ligger fremdriften av Gardermobanen innenfor de planlagte tidsrammer og kostnadsrammer som redegjort for i Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1994-95?"


Les hele debatten