Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 31.03.1995
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 05.04.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Stortinget har løyvd 20 mill. kroner ekstra til grendeskulane. Dei skulle hatt pengane utbetalt ved årsskiftet, men har ennå ikkje fått dei.

Når kjem utbetalinga?"


Les hele debatten