Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 31.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Det har i lengre tid pågått en debatt om sikkerhetssituasjonen for de ansatte når fengselspersonalet er alene på vakt.

Hvordan vurderer statsråden en slik situasjon, og hva kan hun bidra med for å bedre forholdene?"


Les hele debatten