Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til barne- og familieministeren

Datert: 23.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): "Fagorganiserte som får hjelp gjennom gjeldsordningsloven opplever at de må si opp sitt medlemskap. Dagens regler gir tilsynelatende ikke rom for at fagforeningskontingenten er grunn til å utvide livsoppholdssatsen. NTL har tatt opp saken på vegne av sine medlemmer og mener at dette er en fag- foreningsfiendtlig praksis av loven. Siste utgave av Tjenestemannsbladet viser til at praktiseringen av loven ved domstolene er vilkårlig.

Skal fagforeningskontingent gi rett til å få utvidet livsoppholdssatsen?"


Les hele debatten