Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til barne- og familieministeren

Datert: 24.03.1995
Fremsatt av: Tore A. Liltved (H)
Besvart: 05.04.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "I pressen er det fra departementet rettet kritikk mot Unge Høyres søknad om statsstøtte for 1993, 1994 og 1995. I søknaden er det blitt gjort oppmerksom på hvilke tall som er oppgitt og bedt om eventuelle reaksjoner på den fulgte praksis. I brev av 21. mars 1995 innrømmer departementet at disse opplysningene ikke er behandlet og at dette "må bero på en saksbehandlingsfeil".

Mener statsråden på prinsipielt grunnlag ved først å ha oversett opplys- ninger i søknaden, kan laste søkeren for at det eventuelt er utbetalt for mye?" Tatt opp av Tore A. Liltved


Les hele debatten