Spørretimespørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til handelsministeren

Datert: 28.03.1995
Besvart på vegne av: Handelsministeren
Besvart: 05.04.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): "I forbindelse med iverksettelsen av GATT/WTO-avtalen er det viktig å sikre handelsnæringen og norske forbrukere mot tollsatser som gir økte matvarepriser.

Vil handelsministeren sikre at importvernet praktiseres slik at det blir reell konkurranse for alle matvaregrupper og i hovedsak tollfrihet for konserverte matvarer som ikke produseres i Norge?"


Les hele debatten