Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Datert: 31.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av helseminister Werner Christie

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Fysikkforsker Johan Baarli hevder at strålenedfallet i Norge etter Tsjernobyl aldri har utgjort noen helsefare for nordmenn, men tvert imot hatt en positiv helseeffekt i de stråledosene det er snakk om. Siden ulykken har norske myndigheter brukt 360 mill. kroner på tiltak for å redusere strålemengden i kjøtt og andre næringsmidler.

Hvordan vil statsråden kommentere påstandene?"


Les hele debatten