Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Datert: 16.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "I St.prp. nr. 83 for 1992-93 anslår departementet at lokalisering av krigsskolen til Linderud vil gi en besparelse over 10 år på 160 mill. kroner, og videre at en slik lokalisering vil gi et innsparingspotensial på 60 stillinger.

Kan forsvarsministeren i dag, 2 år etter, verifisere disse anslagene?"


Les hele debatten