Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 22.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Overvåkingen av det store internasjonale trålfisket i Smutthullet legger beslag på en betydelig del av Kystvaktens kapasitet og går således ut over kontrollarbeidet i norske havområder. Systemet med såkalte "check- points" er en viktig del av kontrollarbeidet til Kystvakten.

Hvor stor andel av de fartøyene som meldte seg er blitt kontrollert ved de opprettede "check-points", og er budsjettrammene til Kystvakten tilstrekke- lige til å gjennomføre de kontrolloppgaver de er tillagt?"


Les hele debatten